Vragen? 031 162 42 22 56  info@jacbo.nl

Producten

Jacbo biedt unieke funderingssystemen

Jacbo biedt unieke funderingssystemen en heeft deze systemen dan ook unieke namen gegeven.Op dit moment worden de volgende systemen / paaltypen aangeboden

Jac-S, Jac-O, Jac-P en Jac-B

Bij het leveren van funderingspalen spelen milieu- en geluidsaspecten tegenwoordig een belangrijke rol. Omgevingsvriendelijk (trillingsvrij en geluidsarm) funderen wordt daarom steeds vaker toegepast. Bestaande gebouwen worden ontzien en de omgeving ondervindt geen hinder van hei-lawaai. Vooral in steden en andere dicht- bebouwde gebieden biedt deze techniek dan ook belangrijke voordelen. Bijvoorbeeld het feit dat er schadevrij kan worden gewerkt, heeft tot gevolg dat er aanmerkelijk lagere aansprakelijkheidspremies door de verzekeringsmaatschappijen kunnen worden berekend.

Proces registratie

Tijdens de uitvoering is alles continu onder controle. Meetapparatuur in de cabines van het Jacbo-materieel volgen nauwkeurig het productie-proces en leggen dit vast. Van alle gevormde palen wordt een lengte- en betondrukregistratie bijgehouden. Deze registratie wordt weergegeven in een grafiekvorm en is voor interne controle beschikbaar en wordt uitsluitend na eventueel geconstateerde discontinuïteiten aan de hand van het rapport van akoestische doormeting vrijgegeven.

Nadere informatie over deze techniek vindt u op de website van Jean Lutz.

Hamertje tik

Het akoestisch doormeten van funderingspalen met de methode Hamertje Tik is een niet-destructieve kwaliteitscontrole om na te gaan of er discontinuïteiten in de palen voorkomen, zoals scheuren, breuken of veranderingen in de diameter.

Het principe van het sonisch doormeten is gebaseerd op de introductie van een geluidsgolf (sonisch) op de paalkop door middel van een hamerklap en de analyse van reflecties die het gevolg zijn van afwijkingen in de paal en de grond eromheen. Door de klap wordt een trillingsgolf geïntroduceerd die zich met geluidssnelheid in de betonnen paal voortplant. Bij de voet van de paal reflecteert deze geluidsgolf, waardoor hij terugloopt naar de kop van de paal. De klap en de reflecties worden geregistreerd met een op de paalkop vastgehouden bewegingsopnemer. Door het versnellingssignaal te integreren wordt de snelheid van de paalkop (v) tijdens de hamerklap en de reflecties bepaald. Het signaal wordt digitaal verwerkt tot een grafiek om zodoende een optimaal beeld te krijgen. De paalkopsnelheid is de basis van de interpretaties.

Om de vers gestorte paalkop tegen uitdroging en verontreinigingen te beschermen wordt deze met een polythyleenfolie afgedekt. 
De palen kunnen, indien mogelijk, op de gewenste hoogte afgewerkt worden; als dit nodig mocht bljiken te zijn, dan kan dat ook met een paalkopring (zgn. Monotube). Dieper gelegen paalkoppen (b.v. onder poeren) kunnen verdiept afgewerkt worden.

Wat kunnen we voor ú betekenen?

©2024 Jacbo Nederland BV   |   Algemene voorwaarden    |   Disclaimer