Vragen? 031 162 42 22 56  info@jacbo.nl

Over ons

Jacbo

Een toonaangevend en veelzijdig funderingsbedrijf

Jacbo en het milieu. Al jaren werkt Jacbo zo milieuvriendelijk mogelijk. Wat te denken van het trillingvrij en geluidsarme boorproces bij het installeren van de schroefpalen.?! Geluid en trillingen kunnen namelijk ook erg belastend zijn voor mens en milieu. Al onze boorstellingen produceerden al relatief weinig geluid, maar de nieuwste machines met de modernste motoren blijven ruim onder de norm van de 80 dB.

De laatste jaren heeft Jacbo veel investeringen gedaan in nieuw materieel. Uiteraard heeft dit ook een positieve invloed op het  milieutechnische vlak. Hierdoor is de uitstoot van CO2 en stikstof enorm afgenomen. Dit geldt voor de boorstellingen, maar ook voor de bijbehorende betonpompen.

Jacbo Funderingstechniek werkt continue aan inovatie

Door de huidige stikstof-problematiek is ons de laatste weken regelmatig de vraag gesteld of het mogelijk is, dat wij onze palen installeren met behulp van een elektromotor? Voor zover wij weten is dat in onze branche (wereldwijd) nog niet gebruikelijk en zelfs nog nooit verwezenlijkt. Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven hebben wij diverse leveranciers benadert met de vraag om dit te onderzoeken. Daarnaast hebben wij onderzocht wat ons huidige (nieuwe) materieel uitstoot (b.v. NOx en CO) en te bepalen of het zinvol is om überhaupt aan “electrisch boren” te gaan denken. De resultaten van dit onderzoek hebben wij samengevat.

Jacbo produceert haar palen volgens een aantal verschillende schroeftechnieken, waarvan de betonmortelschroeftechniek het meest bekend is. Het bedrijf biedt de volgende systemen en/ of paaltypen: Jac-O; Jac-B; Jac-S en Jac-P. 

De methoden van Jacbo Nederland zijn uitermate geschikt om trillingsvrij, geluidsarm en schadevrij te kunnen funderen, eisen die steeds vaker bij de uitvoering van bouwprojecten worden gesteld. Schadevrij werken leidt ook tot lagere aansprakelijkheidspremies van verzekeringsmaatschappijen; snel werken betekent een korte bouwtijd. Kortom, Jacbo biedt een ideale manier van funderen.

Wat kunnen we voor ú betekenen?

©2024 Jacbo Nederland BV   |   Algemene voorwaarden    |   Disclaimer