Vragen? 031 162 42 22 56  info@jacbo.nl

JAC-P

In de grond gevormde funderingspaal.

Bij het Palenwandsysteem worden de palen "tegen elkaar" of "in elkaar geboord" om een aaneensluitende grondkerende en/of waterremmende wand te kunnen maken. "Tegen elkaar" is grondkerend en "in elkaar" is grondkerend en waterremmend.

Er kan als het ware een "bak" gevormd worden, die zowel de draagconstructie als de kelderwand vormt van menig gebouw. Als wapening kunnen zowel standaard korven als profielstaal toegepast worden. Tevens kan de wand als verloren bekistingswand gebruikt worden.

 Deze hoogwaardige "combi-fundering" kan Jacbo met behulp van haar efficiënte en omgevingsvriendelijke procestechnieken bijzonder snel en daarom vaak kostenbesparend realiseren. De grote tijdwinst is opvallend. Wat met conventionele technieken soms weken duurt, wordt nu door Jacbo Palen binnen enkele dagen gerealiseerd.

Alle in de praktijk toegepaste technieken zijn inmiddels uitermate beproefd en betrouwbaar gebleken.

 Een Jacbo Palenwand bestaat uit samengestelde, trillingsvrij geïnstalleerde betonmortelschroefpalen. De palen worden “om en om” geboord op 2 x D (of net iets minder keer als versnijdende boorpalenwand). In de eerste arbeidsgang worden de gewapende palen geboord. Daarna worden de ongewapende palen als sluitpalen aangebracht, zodanig dat er een betonnen kering in de grond ontstaat.

Specificaties

Betonmortelschroefpalen, Buisschroefpalen en Omegapalen in diverse diameters, voor toepassing als funderingspalen, in woningbouw, utiliteitsbouw, wegen- en dijkenbouw. De palen worden door gespecialiseerde ploegen en machines van Jacbo Nederland B.V. trillingsvrij en geluidsarm ingebracht. Deze Jacbo-palen zijn eveneens toepasbaar voor grondkerende paalwanden en voor palen welke op trek belast worden. Bijvoorbeeld: keldervloer, bergingsbassins, of als alternatief voor vertikale groutankers.

Materiaal:

Betonmortel: kwaliteit conform opgave constructeur, consistentiegebied = afhankelijk van grondsoort. Levering via gecertificeerde toeleveranciers.

Wapening: B-500b. De toegepaste materialen worden aangeleverd via gecertificeerde toeleveranciers.

Toebehoren: standaard wapeningskorf in de kop en afdekfolie.

Op verzoek: centrale wapeningsstaven t.b.v. trekpalen, aardingsstaven en paalkopringen.

Wat kunnen we voor ú betekenen?

©2024 Jacbo Nederland BV   |   Algemene voorwaarden    |   Disclaimer