Vragen? 031 162 42 22 56  info@jacbo.nl

Zorgcentrum Oranje Nassau's Oord

Oranje Nassau's Oord
In opdracht van WAM & Van Duren Bouw BV uit Winterswijk heeft Jacbo de paalfundering aangebracht voor zorgcentrum Oranje Nassau's Oord.

Een niet alledaags voorkomend palenplan (zie tekening) in de vorm van een waaier met 158 palen Ø 350/400 met lengtes variërend van 6,7 tot 17,2 m1, in alle opzichten dus op- en aflopend. Voor wat betreft het grote verschil in paalpuntniveaus is dit te verklaren omdat de projectlocatie is gelegen op de grens van de stuwwal en het beekdal. Deze stuwwal is ontstaan tijdens de derde ijstijd toen ijslobben de stuwwal van Doorwerth/Arnhem opstuwden. Vanwege deze heterogeniteit van de bodemopbouw was een uniform paalpuntniveau niet aan te geven. Bij sommige sonderingen / paalpunt niveaus zal de paalpunt dan ook niet zijn afgezet in zand maar mogelijk klei. Dit betekent dat het draagvermogen van een dergelijke paal niet of slechts beperkt wordt ontleent aan het puntdraagvermogen, maar aan de positieve kleef.

Specificaties

158 palen Ø 350/400

met lengtes variërend van 6,7 tot 17,2 m1

Wat kunnen we voor ú betekenen?

©2024 Jacbo Nederland BV   |   Algemene voorwaarden    |   Disclaimer